O Kancelarii

Kancelaria Jarosława Suwały w Nowym Sączu powstała w sierpniu 2004 r. Adwokat Jarosław Suwała, posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych w zakresie stałej współpracy, reprezentowania Klientów przed sądami i urzędami oraz realizacji zleceń o charakterze jednostkowym.

W obrębie wskazanych dziedzin Kancelaria w szczególności:

 

W Kancelarii obowiązują ceny umowne, które są ustalane z każdym Klientem indywidualnie albo w zależności od rodzaju sprawy i nakładu pracy adwokata
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 IX 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (DzU nr 163 poz. 1348 z późniejszymi zmianami).
Copyright © 2024 - KANCELARIA ADWOKACKA Wszelkie prawa zastrzeżone.