Piotr Suwała

SuwałaAbsolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Politologii. Studia ukończył w 2004 roku uzyskując tytuł magistra.
W latach 2005-2006 zatrudniony w e-Kancelarii M. Pawłowskiego we Wrocławiu.
W latach 2007-2010 współtworzył sądeckie, lokalne wydanie Gazety Krakowskiej w oddziale spółki Polskapresse, Filia w Nowym Sączu.

Z Kancelarią Adwokacką Jarosława Suwały związany od początku 2011 roku na stanowisku kierownika Kancelarii odpowiadając za stronę administracyjną i księgowo-kadrową funkcjonowania Kancelarii.

- mail: kancelaria@adwokat-suwala.pl
- tel. 512 363 702

Copyright © 2024 - KANCELARIA ADWOKACKA Wszelkie prawa zastrzeżone.