Adwokat Jarosław Suwała

SuwałaKwalifikacje
Jarosław Suwała ukończył w 1999 roku studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Następnie w latach 1999 - 2002 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu (obszar Sądu Apelacyjnego w Krakowie). W 2005 roku wziął udział w kursie Syndyków Masy Upadłości, Nadzorców Sądowych i Zarządców Sądowych w Krakowie, w wyniku którego został wpisany na listę Syndyków i Nadzorców Sądowych. Uzyskał wpis na listę Radców Prawnych w Krakowie. W 2006 roku uzyskał wpis na listę Adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie oraz uprawnienia do zajmowania stanowiska w radzie nadzorczej spółek Skarbu Państwa. Jest wykładowcą prawa medycznego i organizacji służby zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

Specjalizacja
Adwokat Jarosław Suwała specjalizuje się przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego (w tym prawa spółek), a nadto posiada bogate doświadczenie w ramach obsługi prawnej przewoźników transportu międzynarodowego, zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, przedsiębiorców z branży bankowej, budowlanej, hotelarskiej i spółdzielni. Od 2008 roku uczestniczył w licznych szkoleniach dotyczących spółek handlowych oraz prawa podatkowego i kontraktów handlowych. Bierze czynny udział w działalności samorządu zawodowego przedsiębiorców - Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenie Handlu i Usług w Nowym Sączu. Prowadzi sprawy reprywatyzacyjne i majątków znacjonalizowanych, reprezentując interesy Skarbu Państwa.


Języki
Język angielski, niemiecki.

Copyright © 2022 - KANCELARIA ADWOKACKA Wszelkie prawa zastrzeżone.