Dariusz Gajowski

Suwała Dariusz Gajowski - ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 2007 w wyniku egzaminu konkursowego uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Krakowie. Odbywał praktyki aplikanckie między innymi w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu. Prowadzone pod kierownictwem patrona mecenasa Jarosława Suwały sprawy dotyczyły między innymi prawa podatkowego, administracyjnego oraz prawa pracy. Zainteresowania pozazawodowe to turystyka górska i wędkarstwo.

W 2013 roku uzyskał wpis na listę Adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie.

- mail: dariuszgajowski@op.pl

Monika Widełko

Suwała Absolwentka pięcioletnich studiów prawniczych. W czasie studiów prawniczych świadczyła pomoc prawną w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz odbyła praktyki w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Wydziale I Cywilnym. Ukończyła aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Jarosława Suwały. Obecnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców budowlanych, podmiotów sektora bankowego, a także przewoźników transportu międzynarodowego i spółdzielni. W trakcie wykonywania czynności zawodowych dąży do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dla Klientów, reprezentując Ich interesy zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Od 2010 roku związana z Kancelarią Adwokata Jarosława Suwały.

- mail: monikawidelko@onet.pl

Copyright © 2024 - KANCELARIA ADWOKACKA Wszelkie prawa zastrzeżone.